Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm:  

Tin cải cách hành chính

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại Huyện Tân Yên?


Bình chọn      Xem kết quả

Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm: